นโยบายการจัดส่ง

นโยบายการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าภายในประเทศ บริษัทฯ ใช้บริการจากผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์โดย บริษัท DHL E-COMMERCE การจัดส่งสินค้าต่างประเทศ จะถูกจัดส่งโดยไปรษณีย์แบบลงทะเบียนจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ระยะเวลาการจัดส่ง และตรวจสอบสถานะของสินค้า

ระยะเวลาใน "การจัดส่ง" คือการประเมินเวลาในการจัดส่งสินค้า ซึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่มีการยืนยัน และตรวจสอบความถูกต้องในการสั่งสินค้า:

การจัดส่งภายในประเทศ

มีระยะเวลาประมาณ: 2-5 วัน

การจัดส่งต่างประเทศ

มีระยะเวลาประมาณ: 7-14 วัน

สำหรับพัสดุที่ไม่มีผู้รับจะถูกตีคืน และไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี หากมีคำถามสำหรับการจัดส่งสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านทางอีเมล์ www.onlinecustomerservice@greyhound.co.th

ภาษีอาการ

สินค้าที่จัดส่งข้ามประเทศเกือบทั้งหมดอยู่ภายใต้บังคับแห่งการกำหนดภาษีอากรที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลของประเทศปลายทาง ซึ่งผู้รับสินค้าปลายทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยทั่วไปต้องจ่ายภาษีอากรก่อนส่งมอบสินค้า ค่าภาษีอากรในการจัดส่งสินค้าอาจขึ้นอยู่กับ : มูลค่าสินค้า, ข้อตกลงทางการค้า, ประเทศผู้ผลิต, ประโยชน์ของสินค้า, รหัสฮาร์โมไนซ์ (HS) ของสินค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเป็นผู้กำหนดภาษีอากรโดยพิจารณาจากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

อัตราค่าส่งพัสดุและค่าธรรมเนียม

การจัดส่งภายในประเทศ

ค่าจัดส่งฟรี หากมียอดสั่งซื้อ 1,200 บาทขึ้นไป ต่อรายการสั่งซื้อ

สำหรับรายการสั่งซื้อที่ต่ากว่า 1,200 บาท คิดค่าจัดส่ง 50 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ

การจัดส่งต่างประเทศ

พัสดุที่จัดส่งระหว่างประเทศ สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า จากลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://www.thailandpost.co.th/un/rate_result

ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับ อัตราค่าจัดส่ง โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ติดตามการจัดส่ง

สำหรับภายในประเทศ พัสดุทุกการสั่งซื้อจะได้รับการลงทะเบียน ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุได้ตลอด 24 ชม. ผ่านทางเวปไซด์ของบริษัท https://www.best-inc.co.th/ โดยใช้ข้อมูลของหมายเลขติดตามสินค้าเพื่อการตรวจสอบ

สำหรับต่างประเทศ พัสดุทุกการสั่งซื้อจะได้รับการลงทะเบียน ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุได้ตลอด 24 ชม. ผ่านทางเวปไซด์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด โดยใช้ข้อมูลของหมายเลขติดตามสินค้าเพื่อการตรวจสอบ https://track.thailandpost.co.th

สถานะของสินค้า

ข้อมูลการสั่งซื้อสามารถตรวจสอบได้จากสถานะ ที่แสดงอยู่ในบัญชีของคุณดังนี้:

PROCESSING – คำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ สินค้าเตรียมจัดส่ง

COMPLETE – สินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมล์แจ้งเลขที่ติดตามสินค้า

CANCELLED – รายการสั่งซื้อได้ทำการยกเลิกแล้ว

Contact US

บริษัท เกรฮาวด์ จำกัด 27/1 ซอย สุขุมวิท 53 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Tel : (66) 2 260 7121 ต่อ 117

Fax : (66) 2 260 7122

contact@greyhound.co.th

 

 

Shipping Policy

For domestic deliveries, orders are  delivered by DHL E-COMMERCE. For international shipment, all orders are registered with and delivered by Thailand Post.

 

Shipping Time and Tracking

The shipping time commences when the order is received and validated.

 

Domestic Delivery

2-5 days

International Shipping

Approximately 7-14 days. In case of missed delivery due to recipient’s absence, there will be no refund in any case. For further inquiries about product delivery, please contact www.onlinecustomerservice@greyhound.co.th .

 

Customs Duty and Taxes

Almost all items shipped to international destinations are subject to customs duty and other taxes imposed by the government of each country, for which the recipient must be responsible. In general, the recipient must pay for such duty and taxes before collecting the item(s). The customs valuation may be dependent upon the value of goods, trade agreement, country of manufacturer, the use of goods, and a harmonised code which will be assessed from the aforementioned elements by the customs official.      

 

Shipping Fees

Domestic Shipping

  • Free shipping with THB1,200 minimum purchase per order
  • THB 50 shipping fee for orders under THB1,200

International Shipping

For international shipping, please visit http://www.thailandpost.co.th/un/rate_result for shipping tariff rates.

We reserve the right to amend shipping fees without prior notice.

 

Tracking

For domestic shipping, all packages are registered. To track your order, please visit https://www.best-inc.co.th/ and enter your tracking number in the tracking widget. Tracking service is available 24 hours.

For international shipping, all packages are registered. To track your order, please visit http://track.thailandpost.co.th/ and enter your tracking number in the tracking widgetTracking service is available 24 hours.

 

Delivery Status

Your order can be tracked by checking the delivery status shown in your account. Terms are as follows:

 

PROCESSING – Your order has been successfully verified. The item is being packed and is ready to be dispatched.

COMPLETE – Your order has been shipped. You will receive the tracking number in a shipping notification e-mail.

CANCELLED – Your order has been cancelled.

 

Contact US

Greyhound Co., Ltd. 27/1 Sukhumvit 53 Khlongton Nua Wattana Bangkok 10110

Tel : (66) 2 260 7121 ext 117

Fax : (66) 2 260 7122

Contact@greyhound.co.th