EXCHANGE AND RETURN POLICY
การเปลี่ยนและการคืนสินค้า

 เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า

  1. สินค้าสามารถเปลี่ยน/ คืนได้ภายในระยะเวลา 7 วัน โดยนับจากวันที่ได้รับสินค้า สินค้าที่เปลี่ยน/ คืน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมป้ายราคาสินค้า กล่องหรือบรรจุภัณฑ์ (ถ้ามี) และยังไม่ผ่านการใช้งาน
  2. สินค้าต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์ผ่านทาง www.smileyhound.com เท่านั้น
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/ คืนสินค้า สำหรับรายการสินค้าที่อยู่ในหมวดลดราคา, สินค้าราคาพิเศษ, สินค้า Online Exclusive, สินค้ากลุ่มชุดชั้นใน ถุงเท้า ชุดว่ายน้ำ และ สินค้า Pre-Order ในทุกกรณี
  4. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้าในรุ่นเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นอื่นทดแทนได้ ยกเว้น

   4.1 กรณีที่สินค้าหมด ทางบริษัทฯ จะมอบโค้ดส่วนลดมูลค่าเท่ากับสินค้า สำหรับใช้แทนเงินสด เพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้าในครั้งถัดไปผ่านช่องทาง www.www.smileyhound.com

   4.2 กรณีที่สินค้าหมด และลูกค้าต้องการเปลี่ยนรุ่นสินค้า หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนมีมูลค่าสูงกว่าสินค้ารุ่นเดิม ลูกค้าต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเติม และหากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนมีมูลค่าต่ำกว่าสินค้ารุ่นเดิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินส่วนต่าง

  1. หากทางบริษัทฯ ตรวจสอบสินค้าที่ได้รับเปลี่ยน/ คืน และพบว่าสินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามนโยบายที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบสินค้า และส่งสินค้าคืน
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับ และสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการสูญหายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้ากลับจากทางลูกค้า
  3. หากลูกค้าประสงค์ขอคืนสินค้าและยกเลิกคำสั่งซื้อ

   7.1 กรณีที่สินค้าเกิดปัญหาจากทางบริษัทฯ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการคืนเงินให้เต็มจำนวน หรือมอบเป็นโค้ดส่วนลดในมูลค่าเท่ากับสินค้า สำหรับใช้แทนเงินสด เพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้าในครั้งถัดไปผ่านช่องทาง www.smileyhound.com

   7.2 กรณีที่มาจากเหตุผลส่วนบุคคลของลูกค้า เจ้าหน้าที่จะคืนเงินไม่เต็มจำนวน โดยหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อของระบบ

 

 

**แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนและคืนสินค้า คลิกที่นี่ แล้วทำการส่งมาที่
ONLINECUSTOMERSERVICE@GREYHOUND.CO.TH

 

ทำการจัดส่งสินค้าพร้อมกับแนบฟอร์มการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า คืนมาตามที่อยู่ของทางบริษัท
บริษัท เกรฮาวด์ จำกัด 27/1 ซอยสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 

สินค้ามีตำหนิ เสียหาย หรือผิดประเภท

ในกรณีที่มีการได้รับสินค้าที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า เป็นสินค้าชำรุด หรือมีตำหนิที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานที่ผิด หรือได้รับสินค้าผิดประเภท โปรดติดต่อ ONLINECUSTOMERSERVICE@GREYHOUND.COM ทางบริษัทยินดีที่จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ โดยที่ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนกลับทั้งหมด แต่หากสินค้าดังกล่าว ไม่มีอยู่ในคลังสินค้าแล้ว ทางบริษัทยินดีที่จะดำเนินการคืนเงินให้เต็มจำนวน หรือมอบเป็นโค้ดส่วนลดในมูลค่าเท่ากับสินค้า

 

 

นโยบายการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าภายในประเทศ บริษัทฯ ใช้บริการจากผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์โดย บริษัท DHL E-Commerce การจัดส่งสินค้าต่างประเทศ จะถูกจัดส่งโดยไปรษณีย์แบบลงทะเบียนจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ระยะเวลาการจัดส่ง และตรวจสอบสถานะของสินค้า
การจัดส่งภายในประเทศ    มีระยะเวลาประมาณ: 2-5 วัน

การจัดส่งต่างประเทศ  มีระยะเวลาประมาณ: 7-14 วัน

หมายเหตุ
1.ระยะเวลาใน "การจัดส่ง" คือการประเมินเวลาในการจัดส่งสินค้า ซึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่มีการยืนยัน และตรวจสอบความถูกต้องในการสั่งสินค้า ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ให้ผู้บริการ และแต่ละพื้นที่บริการ

2.สำหรับพัสดุที่ไม่มีผู้รับจะถูกส่งคืน และไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี หากมีคำถามสำหรับการจัดส่งสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านทางอีเมล์ ONLINECUSTOMERSERVICE@GREYHOUND.CO.TH

 

ภาษีอาการ

 สินค้าที่จัดส่งข้ามประเทศเกือบทั้งหมดอยู่ภายใต้บังคับแห่งการกำหนดภาษีอากรที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลของประเทศปลายทาง ซึ่งผู้รับสินค้าปลายทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยทั่วไปต้องจ่ายภาษีอากรก่อนส่งมอบสินค้า ค่าภาษีอากรในการจัดส่งสินค้าอาจขึ้นอยู่กับ : มูลค่าสินค้า, ข้อตกลงทางการค้า, ประเทศผู้ผลิต, ประโยชน์ของสินค้า, รหัสฮาร์โมไนซ์ (HS) ของสินค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเป็นผู้กำหนดภาษีอากรโดยพิจารณาจากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

 

อัตราค่าส่งพัสดุและค่าธรรมเนียม

การจัดส่งภายในประเทศ

ค่าจัดส่งฟรี หากมียอดสั่งซื้อ 1,500 บาทขึ้นไป ต่อรายการสั่งซื้อ
สำหรับรายการสั่งซื้อที่ต่ากว่า 1,500 บาท คิดค่าจัดส่ง 90 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

 

การจัดส่งต่างประเทศ 

พัสดุที่จัดส่งระหว่างประเทศ สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า จากหน้าการชำระเงินขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับ อัตราค่าจัดส่ง โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า

 สำหรับภายในประเทศ พัสดุทุกการสั่งซื้อจะได้รับการลงทะเบียน ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุได้ตลอด 24 ชม. ผ่านทางเวปไซด์ https://ecommerceportal.dhl.com/track/pages/customer/trackItNowPublic.xhtml โดยใช้ข้อมูลของหมายเลขติดตามสินค้าเพื่อการตรวจสอบ

 สำหรับต่างประเทศ พัสดุทุกการสั่งซื้อจะได้รับการลงทะเบียน ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุได้ตลอด 24 ชม. ผ่านทางเวปไซด์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด โดยใช้ข้อมูลของหมายเลขติดตามสินค้าเพื่อการตรวจสอบ https://track.thailandpost.co.th

 

 

CONTACT US

บริษัท เกรฮาวด์ จำกัด 27/1 ซอย สุขุมวิท 53 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel : (66) 2 260 7121 ต่อ 125

Fax : (66) 2 260 7122

contact@greyhound.co.th