SMILEYHOUND FRIENDS MEET
𝙁𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙞𝙧𝙨𝙩 𝙩𝙞𝙢𝙚 𝙚𝙫𝙚𝙧💙

“ครั้งแรก” กับอีเวนต์จาก Smileyhound ที่จะมาตอกย้ำและบอกเล่าจุดยืนหลักของ “Men’s Best Buddy” โดยแปลงค่าตีความออกมาเป็น Event Concept “SMILEYHOUND FRIENDS MEET” อีเวนต์ที่ชวนทุกคนมาร่วมเปิดประสบการณ์กับ Smileyhound และ #SmileyhoundCrew ในรูปแบบต่างๆWho let the dogs out 🙌

ไฮไลท์ภาพบรรยากาศบน runway ในงาน Smileyhound Friends Meet ที่สร้างสีสันความสนุกในการหยิบเสื้อผ้าจากคอลเลคชั่น Spring/Summer 2024 มา mix and match รวมแล้วกว่า 40 ลุค เพื่อตอกย้ำความเป็น Best Buddy ตลอด 14 ปี 💙

ชวนส่องไอเดียกิมมิคสนุกๆ ของกราฟิก และดีเทลพิเศษในงาน Smileyhound Friends Meet ที่นำมา Styling บนไอเทมในคอลเลคชั่น Spring/Summer 2024 ที่ใช้บน Runway ที่ผ่านมา
IT WAS A WONDERFUL TIME WITH "MY BEST BUDDIES"
Yesterday we had our very FIRST fashion show event #SMHFRIENDSMEETWe would like to thank you for all the fun and wonderful memories we have made together. We really appreciate your amazing love and support.

"A TIME OF JOIN JOY"
Autumn/Winter 2023