คำถามเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ชำระเงินบนเว็บไซต์

การเปลี่ยนและการคืนสินค้า

 เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า

  1. สินค้าสามารถเปลี่ยน/ คืนได้ภายในระยะเวลา 7 วัน โดยนับจากวันที่ได้รับสินค้า สินค้าที่เปลี่ยน/ คืน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมป้ายราคาสินค้า กล่องหรือบรรจุภัณฑ์ (ถ้ามี) และยังไม่ผ่านการใช้งาน
  2. สินค้าต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์ผ่านทาง www.smileyhound.com เท่านั้น
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/ คืนสินค้า สำหรับรายการสินค้าที่อยู่ในหมวดลดราคา, สินค้าราคาพิเศษ, สินค้า Online Exclusive, สินค้ากลุ่มชุดชั้นใน ถุงเท้า ชุดว่ายน้ำ และ สินค้า Pre-Order ในทุกกรณี
  4. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้าในรุ่นเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นอื่นทดแทนได้ ยกเว้น

   4.1 กรณีที่สินค้าหมด ทางบริษัทฯ จะมอบโค้ดส่วนลดมูลค่าเท่ากับสินค้า สำหรับใช้แทนเงินสด เพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้าในครั้งถัดไปผ่านช่องทาง www.www.smileyhound.com

   4.2 กรณีที่สินค้าหมด และลูกค้าต้องการเปลี่ยนรุ่นสินค้า หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนมีมูลค่าสูงกว่าสินค้ารุ่นเดิม ลูกค้าต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเติม และหากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนมีมูลค่าต่ำกว่าสินค้ารุ่นเดิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินส่วนต่าง

  1. หากทางบริษัทฯ ตรวจสอบสินค้าที่ได้รับเปลี่ยน/ คืน และพบว่าสินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามนโยบายที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบสินค้า และส่งสินค้าคืน
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับ และสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการสูญหายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้ากลับจากทางลูกค้า
  3. หากลูกค้าประสงค์ขอคืนสินค้าและยกเลิกคำสั่งซื้อ

   7.1 กรณีที่สินค้าเกิดปัญหาจากทางบริษัทฯ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการคืนเงินให้เต็มจำนวน หรือมอบเป็นโค้ดส่วนลดในมูลค่าเท่ากับสินค้า สำหรับใช้แทนเงินสด เพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้าในครั้งถัดไปผ่านช่องทาง www.smileyhound.com

   7.2 กรณีที่มาจากเหตุผลส่วนบุคคลของลูกค้า เจ้าหน้าที่จะคืนเงินไม่เต็มจำนวน โดยหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อของระบบ

สินค้ามีตำหนิ เสียหาย หรือผิดประเภท
ในกรณีที่มีการได้รับสินค้าที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า เป็นสินค้าชำรุด หรือมีตำหนิที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานที่ผิด หรือได้รับสินค้าผิดประเภท โปรดติดต่อ ONLINECUSTOMERSERVICE@GREYHOUND.COM ทางบริษัทยินดีที่จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ โดยที่ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนกลับทั้งหมด แต่หากสินค้าดังกล่าว ไม่มีอยู่ในคลังสินค้าแล้ว ทางบริษัทยินดีที่จะดำเนินการคืนเงินให้เต็มจำนวน หรือมอบเป็นโค้ดส่วนลดในมูลค่าเท่ากับสินค้า

 

กรุณากรอก แบบฟอร์มการขอเปลี่ยน/คืนสินค้า

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สาขาเเละการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าภายในประเทศ บริษัทฯ ใช้บริการจากผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์โดย บริษัท DHL E-Commerce การจัดส่งสินค้าต่างประเทศ จะถูกจัดส่งโดยไปรษณีย์แบบลงทะเบียนจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ระยะเวลาการจัดส่ง และตรวจสอบสถานะของสินค้า
การจัดส่งภายในประเทศ    มีระยะเวลาประมาณ: 2-5 วัน

การจัดส่งต่างประเทศ  มีระยะเวลาประมาณ: 7-14 วัน

หมายเหตุ
1.ระยะเวลาใน "การจัดส่ง" คือการประเมินเวลาในการจัดส่งสินค้า ซึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่มีการยืนยัน และตรวจสอบความถูกต้องในการสั่งสินค้า ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ให้ผู้บริการ และแต่ละพื้นที่บริการ

2.สำหรับพัสดุที่ไม่มีผู้รับจะถูกส่งคืน และไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี หากมีคำถามสำหรับการจัดส่งสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านทางอีเมล์ ONLINECUSTOMERSERVICE@GREYHOUND.CO.TH

 

ภาษีอาการ

 สินค้าที่จัดส่งข้ามประเทศเกือบทั้งหมดอยู่ภายใต้บังคับแห่งการกำหนดภาษีอากรที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลของประเทศปลายทาง ซึ่งผู้รับสินค้าปลายทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยทั่วไปต้องจ่ายภาษีอากรก่อนส่งมอบสินค้า ค่าภาษีอากรในการจัดส่งสินค้าอาจขึ้นอยู่กับ : มูลค่าสินค้า, ข้อตกลงทางการค้า, ประเทศผู้ผลิต, ประโยชน์ของสินค้า, รหัสฮาร์โมไนซ์ (HS) ของสินค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเป็นผู้กำหนดภาษีอากรโดยพิจารณาจากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

 

อัตราค่าส่งพัสดุและค่าธรรมเนียม

การจัดส่งภายในประเทศ

ค่าจัดส่งฟรี หากมียอดสั่งซื้อ 1,500 บาทขึ้นไป ต่อรายการสั่งซื้อ
สำหรับรายการสั่งซื้อที่ต่ากว่า 1,500 บาท คิดค่าจัดส่ง 90 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

 

การจัดส่งต่างประเทศ 

พัสดุที่จัดส่งระหว่างประเทศ สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า จากหน้าการชำระเงินขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับ อัตราค่าจัดส่ง โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าขนส่งได้หลังจากระบุปลายทางเเละ รหัสไปรษณีย์ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Customer Service
Products & Orders / CS CENTER
Contact : (66) 2 260 7121 – 125
Hotline: 063 215 4340
Email: onlinecustomerservice@greyhound.co.th
Chat LINE OA: @smileyhound
Office Hour :  Mon - Fri AM 9:00 - PM 6:00