3,995 ฿
Color: BEIGE
Size: F
Description

รุ่นโดดเด่นด้วยการตีความที่ทันสมัยและเฉียบคมของโครงร่างแมวตาแบบคลาสสิก รูปทรงโดดเด่นด้วยขอบอะซิเตทหนา ความเบา และสวมใส่สบาย การออกแบบเข้ากันได้ดีกับรายละเอียดที่ซับซ้อนและการเคลือบอะซิเตทแบบคลาสสิกในสีเหลืองอำพันและสีใส

SIZING : ดีไซน์มาเพื่อให้เข้ากับทุกรูปหน้าคน Asia

 ความกว้างเลนส์ 51 mm.

 ความกว้างสะพานจมูก 21 mm.

 ความยาวขาแว่น 145 mm.

 น ้าหนักเบา ไมเ่กิด รอยกดทับ บรเิวณสันจมูก

Recently viewed

You may also like