3,995 ฿
Color: BROWN
Size: F
Description

รุ่นนี้มีขอบอะซิเตทหนาๆ ทรงเหลี่ยม วัดเพรียวบางเผยให้เห็นแกนโลหะแกะสลัก รุ่นนี้มาพร้อมกับอะซิเตทสีดำมันเงาและเลนส์สีเทาเข้าชุดกัน

SIZING : ดีไซน์มาเพื่อให้เข้ากับทุกรูปหน้าคน Asia

 ความกว้างเลนส์ 51 mm.

 ความกว้างสะพานจมูก 21 mm.

 ความยาวขาแว่น 145 mm.

 น ้าหนักเบา ไมเ่กิด รอยกดทับ บรเิวณสันจมูก

Recently viewed

You may also like